Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Planowane egzaminy dyplomowe magisterskie w sierpniu 2022 r. | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Planowane egzaminy dyplomowe magisterskie w sierpniu 2022 r.

Informujemy, że w sierpniu egzaminy dyplomowe magisterskie (kierunki: leśnictwo, ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna) planowane są w terminie 10-11.08.2022 r.

Osoby, które planują złożyć w dziekanacie pracę dyplomową w miesiącu lipcu, proszone są o uwzględnienie podanych terminów. W związku z sezonem urlopowym w miesiącu sierpniu nie planuje się przeprowadzenia egzaminów dyplomowych poza wskazanymi terminami. Kolejne terminy egzaminów zostaną wyznaczone we wrześniu.

prof. UPP dr hab. Janusz Szmyt

Prodziekan ds. studiów

 

W związku z sezonem urlopowym w miesiącu sierpniu nie planuje się przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunkach studiów: projektowanie mebli, technologia drewna. Egzaminy dyplomowe na tych kierunkach zaplanowano dodatkowo na 22 i 29 lipca, a następnie w drugim tygodniu września (5-9.09). Pracę dyplomową można złożyć w dziekanacie nie wcześniej niż miesiąc przed terminem egzaminu dyplomowego.

prof. UPP dr hab. Edward Roszyk

Prodziekan ds. studiów