Photochemistry differs between male and female Juniperus communis L. independently of nutritional availability

W opublikowanej w tym roku pracy naukowcy stwierdzili, że osobniki męskie jałowca Juniperus communis są lepiej przystosowane niż osobniki żeńskie do zmieniających się, sezonowych warunków środowiskowych.  Osobniki męskie posiadają większą zdolność fotosyntetyczną i większe stężenie barwników fotosyntetycznych w igłach.

Rabska M., Robakowski P., Ratajczak E., Żytkowiak R., Iszkuło G., Pers-Kamczyc E. (2021). Photochemistry differs between male and female Juniperus communis L. independently of nutritional availability.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00468-020-02004-8