Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Okładziny z HDF lepiej niż okładziny z cienkich płyt wiórowych poprawiają sztywność płyt na zginanie. | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Okładziny z HDF lepiej niż okładziny z cienkich płyt wiórowych poprawiają sztywność płyt na zginanie.

Trwałość i wytrzymałość mebli zależy od jakości materiałów zastosowanych do ich produkcji. Zastosowanie lekkich płyt komórkowych do produkcji mebli stanowi istotny wkład w promocję gospodarki o cyklu zamkniętym. Meble z płyt komórkowych są lekkie i łatwe do samodzielnego montażu. Ich sztywność i wytrzymałość można poprawić przez zastosowanie impregnowanych modyfikowaną skrobią papierowych rdzeni płyt warstwowych.

W czasopiśmie Materials ukazała się publikacja naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w której opisano wpływ rodzaju materiału okładzin, kształtu komórek rdzenia, impregnacji rdzenia modyfikowaną skrobią oraz zmiany warunków klimatycznych na zdolność do absorbowania energii oraz wytrzymałość trzywarstwowych płyt komórkowych wykonanych z tworzyw drzewnych.

Badania wykazały, że sześciokątne, wydłużone komórki znacząco wpływają na ortotropię płyt, zwiększając ich wytrzymałość w kierunku podwójnych ścian komórkowych. Okładziny z HDF lepiej niż okładziny z cienkich płyt wiórowych poprawiają sztywność płyt na zginanie. Impregnacja skrobią nie tylko znacząco poprawia właściwości mechaniczne płyt, a zwłaszcza zdolność do absorbowania energii ale także zwiększa odporność tych płyt na użytkowanie w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności względnej powietrza, które odpowiadają klimatowi zwrotnikowej i podzwrotnikowej strefy klimatycznej lub w warunkach lokalnych pomieszczeń kuchennych i łazienek. Na podstawie otrzymanych wyników badań można rekomendować zabezpieczanie papierowych rdzeni płyt komórkowych modyfikowaną skrobią w wyrobach przeznaczonych do użytku w kuchniach, łazienkach, a nawet mieszkaniach użytkowników zamieszkałych w klimacie tropikalnym.

Influence of Impregnation with Modified Starch of a Paper Core on Bending of Wood-Based Honeycomb Panels in Changing Climatic Conditions (2022). Michał Słonina, Dorota Dziurka, Marta Molińska-Glura, Jerzy Smardzewski.

https://www.mdpi.com/1996-1944/15/1/395/htm