Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.,,Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych

Konferencja adresowana jest do studentów I i II stopnia oraz doktorantów zajmujących się geomatyką, geodezją i dziedzinami pokrewnymi. Głównym celem konferencji jest zapoznanie się z obowiązującymi trendami badawczymi w naukach leśnych i przyrodniczych, a także wymiana doświadczeń pomiędzy studentami i doktorantami zrzeszonymi w kołach naukowych uczelni wyższych. Tematyka konferencji obejmuje następuijące zagadnienia: geomatyka i geodezja, GPS i GNSS, teledetekcja, fotogrametria, LiDAR i bezzałogowe statki powietrzne (UA V), modelowanie informacji przestrzennych, uczenie maszynowe w GIS - sieci neuronowe i rozpoznawanie obrazów, wykorzystanie GIS do badań środowiskowych.

mar/25 10:00 - mar/27 15:00

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

63-322 Gołuchów; Działyńskich 2

Organizatorami Konferencji są Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z Kołem Leśników UPP.

Pytania prosimy kierować na adres email: konferencja.geomatyczna@up.poznan.pl