Nie żyje Iwona Rissmann

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy o śmierci

naszej drogiej koleżanki Iwony Rissmann,

która przez czterdzieści lat była pracownikiem Katedry Chemii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Iwona Rissmann należała do grupy najlepiej wykształconych i przygotowanych do pracy analitycznej pracowników technicznych. Była odpowiedzialna za obsługę specjalistycznej aparatury badawczej w zakresie różnorodnych analiz spektrofotometrycznych będących przedmiotem wielu wartościowych publikacji z Jej współautorstwem. Iwona Rissmann uczestniczyła również w działalności dydaktycznej, przygotowując zajęcia fakultatywne z metod instrumentalnych i analizy chemicznej. Jako Członek Rady Wydziału Technologii Drewna, Wydziałowej Komisji ds. nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, Wydziałowej Komisji ds. awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami oraz przedstawiciel pracowników technicznych w Radzie Katedry Chemii, angażowała się z oddaniem w sprawy organizacyjne i osobowe.

Profesjonalizm zawodowy to nie jedyna i nie najważniejsza Jej cecha. Iwonka była przede wszystkim wspaniałym Człowiekiem niosącym bezinteresowną pomoc zarówno w sprawach codziennych jak i trudnych. Potrafiła słuchać. Była naszym wsparciem, rozjemcą w konfliktach, z odwagą stojąca po stronie potrzebujących, gotowa wejść w polemikę z Przełożonym jak i zabrać głos na Radzie Wydziału.

Odejście Iwonki na emeryturę w 2019 roku nie oddaliło nas od siebie, inicjowała cotygodniowe, środowe spotkania w Katedrze Chemii, które skupiały coraz liczniejszą grupę Pracowników i Emerytów. W każdym z nas umiała znaleźć dobro… Towarzyszyliśmy Jej w chorobie, czekaliśmy na Jej powrót do zdrowia i dalszy kontakt… Nie przygotowała nas na swoje odejście. Szczera, oddana, empatyczna, uśmiechnięta, wspaniały Człowiek – taką pozostaniesz w naszej pamięci!

Ś.p. Iwonę Rissmann żegnają z wielkim smutkiem i żalem koleżanki i koledzy z Katedry Chemii oraz cała społeczność Wydziału Leśnego i Technologii Drewna.

Msza święta żałobna odbędzie się w kościele pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu, dnia 5 lutego o godz. 9.30. Pogrzeb po mszy na cmentarzu przykościelnym.

ZałącznikWielkość
PDF icon Pożegnanie - Katedra Chemii377.04 KB
PDF icon Nekrolog - Głos Wielkopolski19.38 KB