Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Materiały termoizolacyjne dla budownictwa wytwarzane z wykorzystaniem biomasy | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Materiały termoizolacyjne dla budownictwa wytwarzane z wykorzystaniem biomasy

Projekt: Materiały termoizolacyjne dla budownictwa wytwarzane z wykorzystaniem biomasy

Akronim: TIMAT

Kierownik Projektu: dr inż. Waldemar Perdoch

Czas realizacji: 2021-2024

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Program Lider

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych na bazie biomasy, które spojone zostaną spoiwami pochodzenia naturalnego. Realizacja prac podyktowana została coraz większym zainteresowaniem otoczenia społeczno-gospodarczego technologiami wpisującymi się w założenia „Zielonego ładu”. W dobie rozwoju tzw. budownictwa ekologicznego coraz więcej uwagi zwraca się nie tylko na skuteczność stosowanych rozwiązań, ale również na źródło pochodzenia materiałów i surowców, które są wykorzystywane do zapewnienia oczekiwanych właściwości użytkowych.

Pomimo coraz częstszego wykorzystania biomasy jako surowca do wytwarzania materiałów termoizolacyjnych, większość rozwiązań dostępnych na rynku zawiera syntetyczne spoiwa (formaldehyd, izocyjaniany) oraz substancje aktywne (fungicydy, antypireny), które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Ideą niniejszego projektu jest opracowanie alternatywnych rozwiązań w postaci płytowych materiałów izolacyjnych wytworzonych z biomasy recyklingowanej, i równocześnie spajanych za pomocą naturalnych spoiw.

Spoiwa te mogą stanowić dodatkowo źródło węgla zwiększającego odporność produktu na ogień co pozwoli wyeliminować stosowanie klasycznych substancji uniepalniających (np. związków chlorowcopochodnych). Spoiwa te będą miały również pozytywny wpływ na zwiększenie właściwości hydrofobowych co przyczyni się do odporności produktu na działanie czynników biologicznych (grzybów).