Lis rudy (Vulpes vulpes) jako potencjalny rezerwuar Babesia vulpes, B. canis i Hepatozoon canis oraz jego związek z występowaniem kleszcza Dermacentor reticulatus

Zespół pracowników i doktorantów Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu miał przyjemność współpracować z zespołem Zakładu Eko-Epidemiologii Chorób Pasożytniczych Uniwersytetu Warszawskiego w badaniach nad chorobami lisów. Lisy są bardzo liczne w Polsce, spotkać je można nie tylko w lesie i na polach ale i w miastach. Dlatego rola lisów jako rezerwuaru chorób odkleszczowych jest coraz większa. W pracy porównywaliśmy obszary występowania kleszcza łąkowego (wektor) z częstością występowania babeszjozy i hepatozoonozy (choroby) u lisów z różnych rejonów kraju. Sprawdzaliśmy też czy lisy chorują na babeszjozę i hepatozoonozę czy tylko ją przenoszą. Pobraliśmy próbki krwi i tkanek z 383 dorosłych lisów i 25 młodych niedolisków, które zostały przeanalizowane pod kontem obecności chorobotwórczych pierwotniaków. Osobniki dorosłe zostały pozyskane przez myśliwych w ramach planowej gospodarki łowieckiej, u tych osobników wykonaliśmy sekcję zwłok, mierzyliśmy wielkość i masę śledziony, nerek i tuszy.

33% dorosłych i 14% młodych lisów było zakażonych Babesia, a hepatozoonem 45,7% dorosłych i 59% młodych lisów.  Zakażenie Babesia vulpes wiązało się ze znacznie większą masą śledziony i nerek. Powiększenie śledziony i nerek stwierdzono u lisów zakażonych B. vulpes, zwłaszcza u osobników współzakażonych B. vulpes i H. canis. Co oznacza, że lisy chorują na te choroby, a nie tylko je przenoszą. Występowanie chorobotwórczych pierwotniaków B. canis u lisów z czterech regionów Polski odzwierciedla częstość występowania pierwotniaka w dorosłych kleszczach łąkowych zebranych na tych obszarach. Odkrycie to sugeruje wkład lisów rudych w tworzenie nowych ognisk występowania Babesia na obszarach niedawno zasiedlonych przez kleszcza łąkowego.

Anna Wierzbicka

The red fox (Vulpes vulpes), a possible reservoir of Babesia vulpes, B. canis and Hepatozoon canis and its association with the tick Dermacentor reticulatus occurrence Ewa J. Mierzejewska, Dorota Dwużnik, Julia Koczwarska, Łukasz Stańczak, Patrycja Opalińska, Małgorzata Krokowska-Paluszak, Anna Wierzbicka, Grzegorz Górecki, Anna Bajer

Lis rudy (Vulpes vulpes) jako potencjalny rezerwuar Babesia vulpes, B. canis i Hepatozoon canis oraz jego związek z występowaniem kleszcza Dermacentor reticulatus

Ticks and Tick-borne Diseases 12 (2021) 101551

https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101551

 

 

Fot. Grzegorz GaczyńskiFot. Radek Witkowski