Konferencja „Zarządzanie wodą w lesie”

Organizator konferencji: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej  Oddział w Brzegu przy współpracy z Katedrą Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Konferencja odbyła się w dniu  31.03.2021

Formuła konferencji: zdalna, na platformie ZOOM

Patronat: Arkadiusz Wojciechowicz  Dyrektor RDLP we Wrocławiu

W konferencji brało udział 55 osób. Moderatorem dyskusji był prof. Andrzej Czerniak.

Konferencja była kolejnym wydarzeniem realizowanym w ramach współpracy BULiGL Oddział w Brzegu z Wydziałem Leśnym i Technologii Drewna UPP

Program konferencji

  • Inwentaryzacja i rewitalizacja obiektów hydrotechnicznych na terenach leśnych, doświadczenia RDLP we Wrocławiu. Prof. dr hab. Andrzej Czerniak; dr hab. Bernard Okoński – Katedra Inżynierii Leśnej UP Poznań; Ryszard Majewicz Starszy Specjalista ds. Gospodarki Wodnej RDLP we Wrocławiu
  • Czy warto prowadzić monitoring wód powierzchniowych i gruntowych na terenach leśnych? Dr inż. Anna Krysztofiak-Kaniewska – Katedra Inżynierii Leśnej UP Poznań
  • Zasoby wód podziemnych jako dodatkowe źródło zaopatrzenia PGL LP w wodę na czas kryzysu klimatycznego. Dr Ewa Kurowska – Katedra Inżynierii Leśnej UP Poznań
  • Techniczne możliwości retencjonowania wody z urządzeń odwadniających drogi leśne. Prof. dr hab. Andrzej Czerniak – Katedra Inżynierii Leśnej UP Poznań
  • Plan gospodarowania wodą w Nadleśnictwie Oława. Janusz Bańkowski, Ariel Franczak – BULiGL Oddział w Brzegu