Kinga Stuper-Szablewska uczestnikiem projektu EQVEGAN

Projekt EQVEGAN to współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk poprzez budowanie Sojuszu Umiejętności Sektorowych (Sector Skills Alliance), w skład którego wchodzi 14 instytucji z 11 krajów. Instytucje zaangażowane obejmują różne profile: przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, stowarzyszenia specjalistów przemysłu spożywczego, nauczycieli i naukowców, ministerstwo nauki i technologii oraz agencję ds. kwalifikacji zawodowych.

Konsorcjum, które utworzone zostało w ramach tego projektu, posiada niezbędne kompetencje do projektowania specjalistycznych szkoleń, umożliwiających podnoszenie umiejętności zgodnych z potrzebami rynku. Szkolenia będą stworzone z wykorzystaniem unijnych narzędzi jakości i referencji, co w zamierzeniu ma przyspieszyć rozwój sektora żywności wegańskiej.

Projekt, w który zaangażowani są naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, otrzymał finansowanie z Programu Erasmus + w wysokości 1 mln euro. Warty podkreślenia jest fakt, że tylko sześć tego typu projektów zostało zatwierdzonych na poziomie europejskim.