Ektopasożyty lisów rudych ( Vulpes vulpes ), ze szczególnym uwzględnieniem kleszczy w tkankach podskórnych

W pracy zidentyfikowano zbiorowiska ektopasożytów lisów rudych w trzech regionach Polski, które obejmowały dwa regiony endemiczne występowania Dermacentor reticulatus , a także obszar wolny od tego gatunku kleszcza. W latach 2016–2018 przebadano 366 dorosłych lisów i 25 młodych. Całkowita częstość występowania ektopasożytów była większa u młodych (68%) niż u dorosłych (62,8%). U dorosłych odnotowano 15 gatunków pasożytów, w tym cztery gatunki kleszczy, siedem gatunków pcheł, świerzb i po jednym gatunku Anopluran z rodzajów Felicola i Lipoptena . U młodych znaleziono sześć gatunków pasożytów zewnętrznych, w tym Ixodes kaiseri , gatunek niespotykany u dorosłych. Dominującymi gatunkami kleszczy u dorosłych lisów były Ixodes ricinus i D. reticulatus, na młodych nie stwierdzono obecności kleszczy D. reticulatus .

Podsumowując, lisy rude odgrywają mniejszą rolę jako żywiciele D. reticulatus .

 

Ectoparasites of red foxes (Vulpes vulpes) with a particular focus on ticks in subcutaneous tissues. Parasitology, 147(12), 1359-1368.

Dwużnik, D., Mierzejewska, E., Kowalec, M., Alsarraf, M., Stańczak, Ł, Opalińska, P., Krokowska-Paluszak, M., Górecki, G., Bajer, A.

https://www.cambridge.org/core/journals/parasitology/article/abs/ectoparasites-of-red-foxes-vulpes-vulpes-with-a-particular-focus-on-ticks-in-subcutaneous-tissues/68C46F28965EA141FDCAEDA2F3996763