Dr Radosław Jagiełło laureatem konkursu Miniatura 4

Ogłoszona została czwarta lista rankingowa działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 4, na której znalazło się kolejnych pięć projektów naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w tym dr inż.  Radosław Jagiełło z Katedry Hodowli Lasu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna.

Tytuł projektu: „Interakcja między Viscum album ssp. austriacum i Pinus sylvestris na tle deficytu wody opadowej w różnych skalach przestrzennych i czasowych”. W ramach projektu zostanie zrealizowane działanie badawcze w formie stażu naukowego w renomowanej jednostce naukowej – Instytucie Biogeochemii im. Maxa Plancka w Jenie (Niemcy). Staż obejmie zapoznanie się z technikami diagnostycznymi i metodami eksperymentalnymi stosowanymi w badaniach nad ekofizjologią roślin drzewiastych. Nawiązana współpraca ma umożliwić w najbliższej przyszłości podjęcie wspólnych badań nad wpływem jemioły i stresogennych czynników towarzyszących na gatunek kluczowy w europejskiej gospodarce leśnej – sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris L.). 

Bez tytułu_3.png