Czy na szybkość rozkładu liści wpływa podatność rośliny na żerowanie owadów?

Szybkość rozkładu liści zależy od wielu czynników. Badacze postanowili sprawdzić czy tempo tego procesu jest związane z podatnością gatunku rośliny na żerowanie owadów oraz jak wpływa na to uszkodzenie liści. Rozkład liści sześciu gatunków podszytowych zbadali w dwóch monokulturowych drzewostanach: liściastym i iglastym. Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, ściółka z liści gatunków odpornych na żerowanie roślinożerców rozkładała się szybciej niż w przypadku gatunków wrażliwych, a uszkodzone liście dekomponowały szybciej niż liście nieuszkodzone.

Rozkład ściółki spowodował duży i gwałtowny spadek zawartości metabolitów obronnych i cukrów, oraz wzrost zawartości azotu. Ponadto ubytek masy liści był większy pod drzewostanem dębowym niż sosnowym, co wskazuje, że mikroorganizmy w drzewostanach liściastych skuteczniej rozkładają ściółkę, niezależnie od uszkodzeń liści.

https://www.mdpi.com/1999-4907/12/3/304

Łukowski, A.; Giertych, M.J.; Żmuda, M.; Mąderek, E.; Adamczyk, D.; Karolewski, P. Decomposition of Herbivore-Damaged Leaves of Understory Species Growing in Oak and Pine Stands. Forests 2021, 12, 304. https://doi.org/10.3390/f12030304