Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Co jest motorem przeżywalności odnowienia naturalnego jesionu wyniosłego? | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Co jest motorem przeżywalności odnowienia naturalnego jesionu wyniosłego?

Co jest motorem przeżywalności odnowienia naturalnego jesionu wyniosłego? Czy odległość od źródła nasion ma znaczenie? Czy na siedliskach suboptymalnych charakteryzujących się spadkiem żyzności gleby gatunek ma szansę przetrwać?

Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć autorzy artykułu opublikowanego w Forest Ecology and Management: „Drivers of ash (Fraxinus excelsior L.) natural regeneration spread into suboptimal sites – Refugee or dead end?

Celem pracy była analiza wpływu odległości od źródła nasion (0-100 m), spadku żyzności gleby, zgryzania, a także runa leśnego na odnowienie jesionu wyniosłego w układzie siedliska optymalne i suboptymalne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Badania wykazały, iż im dalej od źródła nasion, tym mniejszy poziom uszkodzenia odnowienia jesionowego (efekt Janzena-Connella) przez grzyba Hymenoscyphus fraxineus. Potwierdzono wpływ odległości na limitację zagęszczenia odnowienia. Wykazano odpowiedzi brzegowe zagęszczenia i poziomu uszkodzeń na warunki glebowe i właściwości roślinności runa. Z przeprowadzonych badań wynika, iż siedliska suboptymalne dla jesionu, położone w sąsiedztwie typowych, żyznych i wilgotnych powierzchni mogą stanowić refugia umożliwiające przetrwanie gatunku. Może to pomóc w ochronie i zachowaniu miejscowych populacji celem powrotu jesionu na siedliska dla niego typowe w przyszłości.  

Drivers of ash (Fraxinus excelsior L.) natural regeneration spread into suboptimal sites – Refugee or dead end?

Autorzy:  Krzysztof Turczański, Marcin K. Dyderski, Agnieszka Andrzejewska

50-dniowy link dostępowy do pracy: https://authors.elsevier.com/c/1e77y1L~GwQxlA