Charakterystyka chemiczna wybranych gatunków traw z polskich łąk i ich potencjalne wykorzystanie do celów energetycznych.

Ukazała się praca  o wykorzystaniu do celów energetycznych wybranych gatunków traw z polskich łąk. Badania przeprowadzono na 10 gatunkach traw pochodzących z trwałych użytków zielonych w dolinie Noteci. Gatunki to: mozga trzcinowata ( Phalaris arundinacea L.), trzcinnik piaskowy ( Calamagrostis epigejos L. Roth), trzcina pospolita ( Phragmites australis Cav.), perz ( Elymus repens L. Gould.), stokłosa omszona ( Bromus tectorum) L.), Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex J. Presl & C. Presl, Mietlica pospolita ( Agrostis capillaris L.), tomka wonna ( Anthoxanthum odoratum L.), kupkówka pospolita ( Dactylis glomerata L.) i kłosówka wełnista ( Holcus lanatusL.).

Zbadano ich skład chemiczny, określono ciepło spalania i wartość opałową. Wartość opałowa traw była porównywalna z wartością opałową drewna z wierzb 2- do 3-letnich i innych szybko rosnących roślin energetycznych. Ilości minerałów w tych trawach, przewyższające w drewnie, nie wpływały na obniżenie ich ciepła spalania. Analizy jednoznacznie wykazały, że badane gatunki traw mogą być z powodzeniem wykorzystywane do celów energetycznych. Do produkcji energii najlepiej nadają się gatunki, których wartość opałowa przekracza 17 000 MJ / kg. Były to Phalaris arundinacea, Calamagrostis epigejos, Phragmites australis, Agropyron repens i Bromus inermis.

W świetle obecnych poszukiwań materiałów energetycznych stanowiących alternatywę dla paliw kopalnych, obiecującym źródłem wydaje się biomasa roślinna z jednorocznych gatunków traw. Według Europejskiej Agencji Środowiska, wśród odnawialnych źródeł energii w Polsce największy potencjał wykazuje biomasa roślinna na cele energetyczne. Jest to związane z jego dostępnością, opłacalnością jako paliwa oraz relatywnie niskimi kosztami układu spalania. Dodatkowo racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest istotnym elementem zrównoważonej gospodarki. Przyjmując w 2020 roku warunki zapewniające 15% udział źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii, założono, że zwiększony udział źródeł odnawialnych będzie oparty na wykorzystaniu biomasy roślinnej.

 

Waliszewska B., Grzelak M., Gaweł E., Spek-Dźwigała A., Sieradzka A., Czekała W. (2021). Charakterystyka chemiczna wybranych gatunków traw z polskich łąk i ich potencjalne wykorzystanie do celów energetycznych . Energie, 14 (6), 1669.

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/6/1669