Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Celuloza i jej nanopochodne jako powierzchnia hydrofobowa i ognioodporna | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Celuloza i jej nanopochodne jako powierzchnia hydrofobowa i ognioodporna

Substancje na bazie celulozy, jako najczęściej stosowane pochodne biomasy lignocelulozowej, odgrywają fundamentalną i istotną rolę w różnych gałęziach przemysłu. Wadą surowców celulozowych jest to, że ulegają one poważnym zmianom strukturalnym pod wpływem wilgoci i temperatury, co znacznie ogranicza ich zastosowanie.

Produkcja wodoodpornych i ognioodpornych podłoży na bazie celulozy, może stać się rozwiązaniem tych wad. W opublikowanym właśnie w renomowanym czasopiśmie Materials artykule przeglądowym naukowcy z WLTD UPP omówili najbardziej dostępne podłoża celulozowe oraz różne rodzaje nanocelulozy. Opłacalne, przyjazne dla środowiska i trwałe powłoki wprowadzane na bazie celulozy mogą zostać wykorzystywane jako wodoodporne i ognioodporne powierzchnie do zastosowań celulozowych i papierniczych.

Tavakoli M., Ghasemian A., Dehghani-Firouzabadi M.R., Mazela B. (2022). Cellulose and Its Nano-Derivatives as a Water-Repellent and Fire-Resistant Surface: A Review. Materials 15(1):82.

https://www.mdpi.com/1996-1944/15/1/82