Anna Jasińska laureatką nagrody Ryszarda Szymaniego

Od roku akademickiego 2018/2019 Pan dr inż. Ryszard Szymani - wybitny absolwent Wydziału Technologii Drewna naszej Uczelni z 1963 roku - wznowił tradycję przyznawania nagrody pieniężnej dla najlepszego absolwenta kierunku studiów Technologia drewna. Absolwentem, który otrzymał ww. wyróżnienie za rok akademicki 2019/2020 jest Pani mgr inż. Anna Jasińska. Serdecznie gratulujemy.

Doktor Ryszard Szymani od stycznia 1984 r. jest dyrektorem (i założycielem) Wood Machining Institute (Berkeley, Kalifornia, USA). Jest także konsultantem technicznym, ostatnio w zakresie ochrony maszyn i bezpieczeństwa pracowników. Był redaktorem dwumiesięcznika międzynarodowego biuletynu Wood Wiadomości o obróbce (1984-1989). W latach 1984-1998 pracował jako naukowiec w California Cedar Products Company (Stockton, CA). W latach 1991-2005 był adiunktem na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej w Raleigh w Karolinie Północnej.

Dr Szymani pracuje w branży obróbki drewna od pięćdziesięciu dwóch lat, prowadząc badania nad wysokoenergetycznym cięciem strumieniem wody (UBC), poprawą odporności pił i noży na zużycie, analizą teoretyczną i doświadczalną naprężenia pił tarczowych, zmniejszeniem strat rzaz podczas piłowania i łuszczenia forniru (UC Forest Products Laboratory, Richmond, CA).